Български език и Литература за 7 клас, БЕЛ, седми клас, Курсове за 7 клас, Курсове, Подготовка за кандидатстване в елитни гимназии, 7-ми клас, гимназии, кандидатстване след 7 клас, , .

Всичко за образованието в България - кандидатстване, курсове за седми клас, Български език и Литература, БЕЛ за 7 клас, училища след 7 клас, тест 7 клас, гимназия, училища след 7 клас, ученици, образование, София, Пловдив, Варна, Бургас.

Курсове
Курсове за 7 клас
СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ
Български и литература
ПРЕДИМСТВА
ТЕСТОВЕ
Математика 7 клас
Външно ОЦЕНЯВАНЕ
ИЗПИТИ 7 клас
Курсове за Матура
Курсове за УНСС
Кандидат-студентски
Езикови курсове
За контакт
 
Новини
Информация за записвания през учебната 2007/2008
12.10.2007
 КУРСОВЕ по Български език и Литература за 7 клас

КАНДИДАТ-ГИМНАЗИАЛНИ КУРСОВЕ
"Български език и Литература"

Курсът по български език и литература има за цел подготовката на седмокласниците, които ще се явяват на изпит за прием в езиковите гимназии и специализираните училища през учебната 2014/2015г.

Записването за курсовете за 7 клас започва на 1 юни всяка учебна година

Програмата накратко:
Започва се с тест, който още в самото начало на курса установява както знанията, така и съществуващите пропуски по изучавания в предходните години материал по български език и литература.

След установяване на съществуващите пропуски на всеки един курсист се започва незабавна и индивидуална работа по тяхното отстраняване. По време на учебните занятия в курса се провеждат езикови и литературни упражнения, анализира се и се обяснява всяка допусната грешка. Върху пропуските в знанията се работи до пълното им отстраняване.

При работата със седмокласниците целта е насочена към усвояване на нови знания и създаване на трайни умения за решаване на тестови задачи по български език и литература. Развиват се умения за прилагане на граматичните, правописните, пунктуационните и лексикалните норми на съвременния български книжовен език.

Работи се по всички дялове на българската граматика, включени в изпитната програма на МОН за кандидатстване след 7 клас:
фонетика - изучава се звука и звуковите промени в думите;
морфология - изучава се думата като словоформа;
синтаксис - изучават се законите, по които думите се свързват;
лексикология - изучава се значението на думите и приложението им и др.

Внимателно и задълбочено се анализират изучаваните в 7 клас:
литературни творби;
създават се навици за литературно мислене;
добиват се  знания, гарантиращи отличното представяне.

След всяко занятие се задава домашна работа, която се представя за проверка на следващото занятие на курса.

Курсовете за кандидат-гимназисти са изцяло съобразени с изискванията на МОН и новия формат на изпита за 7 клас. Усвояват се правилата и изискванията за разработка на преразказ по непознат текст с дедактическа задача. 

За постигане на качествена подготовка и високи резултати, работим с групи от 6-8 кандидат-гимназиста. ( предимства )

Продължителност на курсовете: 
целогодишни - (7 клас)
полуинтензивни - (7 клас) 

Подготовката  включва:
пробни изпити
учебни материали
проверка на домашни работи
консултации по учебния материал
теоретични замимания по всяка тема
практическо решаване на тестове към нея
коментар на отговорите и въпросите към всяко едно упражнение

Курсът се води от - квалифициран езиковед, преподавател по български език и литература


РОДИНА:: Курсове за кандидатстване след 7 клас

Групите са от 8-10 ученика
Предлагаме и индивидуално обучение.
Хорариумът е от 132 часа, за целогодишния курс за 7 клас.
Курс по математика за 7 клас


Вашата реклама тук


©2020 Всички права запазени Начало Начало Начало Начало Начало Курсове за Матура Кандидат-студентски Езикови курсове