Национално външно оценяване за ученици в 4. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Национално външно оценяване в края на 4. клас

Всички ученици задължително се явяват на национално външно оценяване в края на 4. клас с цел проверка на достигнатите знания по български език и литература. С изпитите се завършва началния етап на основното образование.
2

Заявка за консултация

Обадете се на посочените телефони и разберете повече за курсовете по български език и литература за ученици в 4. клас: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).
3

Регистрация и плащане

Всички курсове и уроци се провеждат в учебната база на Родина. Можете да направите записване на място или онлайн. Всички такси се плащат на място или по банков път.

Какво представлява външното оценяване за ученици в 4. клас?

Националното външно оценяване е задължително за всички ученици в 4. клас и се извършва по един и същи начин за всички училища в цялата страна. Целта е да измерят знанията на децата при завършването на началния етап на основното образование.

Какво се оценява?

Външното оценяване по български език и литература установява в каква степен учениците са усвоили образователния минимум, който включва базисни езикови и литературни знания и умения. Основната цел е да се проверят знанията на учениците, както и работата на самите учители с тях.

Къде се провеждат?

Изпитите в края на 4. клас се провеждат в училищата, в които учениците учат, а писмените работи се проверяват от комисии. Критериите за оценяване се определят на национално ниво от МОН.

Какво се включва в матурата по БЕЛ за 4. клас?

Учебното съдържание има комплексен характер, тъй като включва две предметни области за развитие на комуникативно речевите умения, с които се гарантира комуникация на български език. Базовото ниво и усвояването на образователния минимум всъщност гарантира, че учениците могат да пишат книжовно, да четат и слушат с разбиране, резултатно. 

Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в 4. клас

Изпитът по БЕЛ е писмен с продължителност 60 минути

1

Какво се проверява?

С Националното външно оценяване по български език и литература се проверяват следните знания и умения на учениците:
○ умения за четене и разбиране на текстове в различен жанр (включително анотации на детски книги, кратки текстове от детски енциклопедии, инструкции за използване на уреди или указания за игри или др.);
○ умения за възприемане и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание значими произведения от българската и световната литературна класика за деца;
○ умения за създаване на текст с определена комуникативна цел;
○ базови знания за строежа на езика и езиковите, и речевите единици;
○ умения за прилагане на основни правила на българския книжовен език. 

2

Какво включва изпитът по БЕЛ?

Изпитът включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:
○ Диктовка и езикови задачи с избираем отговор;
○ Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него - с избираем и със свободен отговор;
○ Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор. 

3

Оценяване на матурата в 4. клас 

○ Всяка задача се оценява с брой точки, съобразно със спецификата, трудността и логиката на нейното решение.
○ Всеки критерий към диктовката се оценява според броя на съотнесените с него думи, съдържащи съответните правописни особености.
○ Всяка вярно решена тестова задача с избираем отговор се оценява с 1 точка за правилен отговор и с 0 т. за грешен отговор.
○ Задачите с кратък свободен отговор се оценяват по двустепенна и по тристепенна скала, която освен за приемлив и неприемлив отговор, включва и критерий за частично приемлив отговор.
○ Броят точки за речевата задача със свободен отговор се определя в зависимост от степента на постигане на определените критерии, свързани със смисловото единство и езиковата свързаност на написаното, с уместната употреба на думите, правопис и пунктуация. 

4

Подготовка по БЕЛ и математика за 4. клас

Предлагаме ви курсове и уроци по БЕЛ и математика за деца в 4. клас. Обучението е целогодишно и има за цел да ви предложи постигане на реални знания и умения по двата предмета. Учениците се обучават в учебната база на Родина и добиват самочувствие и увереност. Подарете образование на вашето дете! Вижте информация на двата линка:
Курсове и уроци по БЕЛ за ученици в 4. клас
Курсове и уроци по математика за ученици в 4. клас 

5

Времетраене на изпита в 4. клас

Матурата - Националното външно оценяване по български език и литература в 4. клас е писмен изпит с времетраене 60 минути.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 4. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

255 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 4. клас
Втора вноска

255 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране курсовете
Трета вноска

255 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Целогодишни курсове по Математика и БЕЛ:
1. Комбиниран курс - 3 вноски по 510 лева за комбиниран курс по Български език и литература + Математика 
2. Само един предмет - 3 вноски по 285 лева, ако бъде избран само един предмет.

Запишете се за нашите курсове по български език и литература за 4. клас! Ние ще ви предоставим удобен график, гъвкаво обучение и отлични резултати през учебната година.

При нас ще намерите и обучение по математика за ученици в 4. клас. Комбинирайте двата предмета. Обучението е целогодишно през цялата учебна година. 

Частни уроци по български език
за ученици 4. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по български език и литература е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 4. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 4. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и информация за стартиращи курсове и уроци по български език и литература.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.